Europski strukturni i investicijski fondovi
Koje usluge Vam možemo ponuditi u području bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)?

 • demistifikacija EU fondova i pružanje jasnih smjernica potencijalnom prijavitelju
 • konzalting klijenta u području kvalitetnog i jednostavnog razumijevanja uputa za prijavitelje i uvjeta oko mogućnosti prijave klijenta za bespovratna sredstva po pojedinom natječaju za bespovratna sredstva
 • analiza i ocjena prihvatljivosti prijavitelja po pojedinom natječaju za bespovratna sredstva
 • razrada prijedloga izvora financiranja za zatvaranje financijske konstrukcije projekta i izračuna „financijskog jaza“ projekta
 • razrada projektne ideje prema željama i potrebama klijenta te preporuke za unaprjeđenje projektne ideje sukladno analizi kretanja industrije i tržišnim zahtjevima
 • izrada cjelokupnog projektnog prijedloga i ispunjavanje pripadajućih obrazaca sukladno uputama za prijavitelje
 • izrada business planova za mala, srednja i velika poduzeća
 • izrada studije izvodljivosti/investicijske studije
 • izrada ekonomsko-financijske analize i ocjene projekta
 • revizija, pregled i prijedlozi smjernica unapređenja već izrađenih projektnih prijedloga
 • kontinuirani konzalting tijekom provedbe i upravljanja projekta
 • savjetovanje za osiguranje vidljivosti i informiranje tijekom provedbe projekta
 • savjetovanje u svezi ispunjavanje završnih izvještaja prema posredničkom tijelu