Novi List

Za pokretanje zdravstvenog turizma važne investicije i poticaji - 12/10/2017 - Novi List

http://novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Za-pokretanje-zdravstvenog-turizma-vazne-investicije-i-poticaji?meta_refresh=true