USLUGE
Konzalting na projektima zdravstvene infrastrukture i zdravstvenog turizma

Bura Medical Group d.o.o. kao konzultantsko-projektantski tim funkcionira po principu konzorcija stručnjaka pojedinih segmenata projekata zdravstvene infrastrukture i zdravstvenog turizma.

 • Mg Konzultant Investitor
 • Mg Konzultant
 • Mg Konzultant Zastupnik

Zajedno s iskusnim, međunarodnim timom stručnjaka i partnera u mogućnosti je ponuditi cjelovit koncept koji analizira i dopunjuje postojeću (brownfiled) ili planira i gradi ispočetka (greenfield) - zdravstvenu infrastrukturu, resorte za silver generaciju, nove proizvode preventivnih zdravstvenih programa za hotele - medicinski wellness. Nova i kvalitetna zdravstvena infrastruktura upućuje i na zdravstvenu sigurnost i povjerenje u destinaciju, neophodno potrebnu da bi se gosti, a posebno silver generacija, starija populacija gostiju, osjećala sigurno i zbrinuto. Implementacijom medicinskog wellnessa, odnosno preventivnih zdravstvenih programa povećava se razlog dolaska turista tijekom cijele godine u određenu destinaciju, a time se produljuje i poslovanje odnosno povećava prihod.

U sklopu konzaltinga na projektima zdravstvenog turizma, navodimo usluge koje smo u mogućnosti isporučiti:

• Izrada investicijskih studija u medicinskom turizmu

 1. Koncepcija planiranja investicijskih projekata
  a. Pitanje makroekonomskog razvoja
  b. Razvoj poduzetničkog poduhvata
  c. Proces investiranja
 2. Priprema investicijskog projekta
  a. Analiza tržišta
  b. Tehnološko-tehnička analiza
  c. Analiza lokacije
  d. Ekonomsko-financijska analiza
 3. Ocjena investicijskih projekata
  a. Statična ocjena
  b. Dinamička ocjena
  c. Ocjena u uvjetima rizika i neizvjesnosti

• Financijsko praćenje realizacije investicijskih projekata

 1. Podrazumijeva računovodstvene usluge praćenja realizacije investicijskih projekata
 2. Pravni savjeti vezani uz problematiku rada trgovačkih društva i porezno-računovodstveni dio poslovnog procesa

• Upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvenim ustanovama

 1. Predviđanje i planiranje potreba i pribavljanje kadrova (objava oglasa – natječaja, selekcija, ugovori o radu i managerski ugovori, prijave – odjave, rješenja vezana uz radne odnose)
 2. Utvrđivanje kriterija radne uspješnosti
 3. Motivacija
 4. Strategija upravljanje vremenom
 5. Organizacija edukacije
 6. Razvoj i izgradnja tima
 7. Stres i upravljanje stresom
 8. Izrada Pravilnika o radu

• Restrukturiranje zdravstvene ustanove/poduzeća - radi povećanja učinkovitosti poslovanja

Restrukturiranje ustanove/poduzeća je proces promjena strukture radi postizanja optimalne strukture, a to je ona koja omogućuje maksimalnu učinkovitost, odnosno omogućuje maksimiziranje imovine vlasnika.

Početak procesa započinje utvrđivanjem identiteta, misije i ciljeva ustanove koji ovise o vlasnicima ustanove. Nakon definiranja identiteta, misije i ciljeva potrebno je definirati elemente strategije koji označavaju:

 • Strategiju poduzeća/ustanove
 • Operativne politike poduzeća/ustanove
 • Strukturu poduzeća/ustanove

Temeljni cilj:

 • Maksimiziranje imovine vlasnika
 • Maksimiziranje vrijednosti ustanove/poduzeća

Sadržaj restrukturiranja:

 1. Promjene u strategiji poslovanja i razvoja
 2. Promjene u nastupu na prodajnom tržištu
 3. Promjene proizvodnog programa
 4. Promjene organizacijske strukture
 5. Promjene u broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih
 6. Promjene u financijskoj strukturi poduzeća

• Poslovna analiza - pretpostavka za razumijevanje stvarnosti i planiranje budućnosti

 1. Spoznaja ukupnosti potencijala poduzeća
 • Analiza financijske situacije
 • Dijagnoza stanja i performansi operativnog poslovanja
 • Analiza kreditne sposobnosti
 • Spoznaja modela optimalnog strukturiranja kapitala i imovine po kriteriju rentabilnosti i sigurnosti
 • Financijsko planiranje i prognoziranje
 1. Dijagnoza i izlučivanje relevantnih upravljačkih problema postojećeg stanja te omogućavanje:
 1. Izbor efektne strategije za očuvanje i jačanje sposobnosti razvoja
 2. Postavljanje operativnih zadataka sukladnih strategiji i njihovo efikasno izvršavanje
 1. Stvaranje podloge za efektno strategijsko i efikasno upravljanje
 1. Utvrđivanje izvora i pravila pripreme empirijskog materijala kako analitičkih podloga
 2. Postavljanje sustava praćenja ostvarivanja strategijskih ciljeva i operativnog izvršavanja planskih zadataka
 3. Uvođenje sustava predlaganja izbora korektivnih mjera menadžmentu
 4. Predlaganje metodologije analize te pravila predstavljanja rezultata analize

• Istraživanje tržišta

Nudimo razna istraživanja mnogih aspekata tržišta.