ZDRAVSTVENI TURIZAM
KLJUČNI PRAVCI RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA

U skladu s vizijom zdravstvenog turizma, Medicinska Grupa d.o.o. zadala je osnovne pravce razvoja zdravstvenog turizma do 2030. godine u kojima daje svoj puni doprinos u sljedećim grupacijama projekata:

Greenfield ili brownfield investicije u nove trendove u turizmu – medicinski wellness bazira se na preventivnim programima očuvanja zdravlja ili podizanja životne energije. Antistresne terapije, programi za kralježnicu, programi mršavljenja I poduke o zdravoj prehrani kao i business relax tretmani sve više postaju dio kulture življenja građana i privlače goste u destinaciju tijekom cijele godine. U odnosu na klasični, uobičajeni hotelski wellness, medicinski wellness bavi se u cijelosti potrebama određene osobe I postaje razlog dolaska u određenu destinaciju.

Postojanje kvalitetne i moderne zdravstvene infrastrukture – bolnica, poliklinika, ambulanti i sl. preduvjet su razvoja strukturiranog i dobro promišljenog turizma koji se odmiče od masovnog i neplanskog. Moderna i kvalitetna zdravstvena infrastruktura omogućuje cjelogodišnji turizam i razvoj zdravstvenog turizma na području Hrvatske i cijele Adriatic regije. 

Silver ekonomija

Obzirom na svoju turističku prepoznatljivost i dugu tradiciju u turizmu, Hrvatska postaje poželjna destinacija u kojoj sve brojnija i dugovječnija starija populacija želi provesti više vremena i to tijekom cijele godine

Izgradnja novih, cjelovitih naselja u kojima će starija populacija naći ambijent koji im je u mnogočemu prilagođen, predstavlja veliku mogućnost za dobivanje novih stanovnika koji u takvim naseljima provode dio ili cijelu godinu u kvalitetnim životnim uvjetima i okruženju („Hrvatska Florida“); takve nove destinacije i novi gradovi, otvaraju nove poslovne prilike i mobiliziraju veliko zapošljavanje, potiču i ubrzani ekonomski rast zemlje u globalu.