Postojanje kvalitetne i moderne zdravstvene infrastrukture – bolnica, poliklinika, ambulanti i sl. preduvjet su razvoja strukturiranog i dobro promišljenog turizma koji se odmiče od masovnog i neplanskog. Moderna i kvalitetna zdravstvena infrastruktura omogućuje cjelogodišnji turizam i razvoj zdravstvenog turizma na području Hrvatske i cijele Adriatic regije. 

Privlačnost destinacije ovisi o ponuđenim sadržajima, ali i o stupnju sigurnosti u zdravstvenom smislu. Moderniziranje postojećih ili izgradnja novih bolnica i zdravstvenih ustanova, preduvjet su dolaska turista i njihov dulji boravak na određenoj lokaciji; planiranje i upravljanje destinacijom znači upravo i ispunjavanje uvjeta da ljudi osjećaju povjerenje i sigurnost u zdravstvenom pogledu u mjesto u kojem borave.